เทคนิคฝึกใจ สร้างสุขภาพจิตที่ดี

“จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” เป็นคำกล่าวที่หลายคนคุ้นเคย ซึ่งก็มีหลากหลายหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นเมื่ออยู่ในภาวะเครียด ซึ่งเป็นอาการทางจิตใจอย่างหนึ่ง ก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายหลาย ๆ ด้านแย่ลงไปด้วย วันนี้เราจึงขอนำเสนอ 5 เทคนิค ฝึกใจ สร้างสุขภาพจิตที่ดี เมื่อเรามีจิตใจที่แข็งแรงแล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วย

5 วิธีสร้างสุขภาพจิต

มองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ดี หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการมองโลกในอุดมคติ ไม่ยอมมองตามความเป็นจริง แต่ที่จริงแล้วคนที่มองโลกในแง่ดีก็สามารถตระหนักได้ถึงความเป็นจริงเช่นเดียวกัน เพียงแต่เขาเลือกที่จะเก็บมุมสวยงามไว้ และปล่อยมุมที่ไม่น่าสบายใจให้ออกไปจากความคิดเขาต่างหาก ซึ่งเมื่อเจอปัญหาต่าง ๆ คนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอก็จะสามารถจัดการได้ภายใต้กรอบแห่งการคิดบวก ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีกว่าคนที่คิดลบอยู่ตลอดเวลาแน่นอน

รู้จักให้อภัย หลายครั้งสาเหตุของปัญหาใหญ่ ๆ ก็เกิดจากการไม่ยอมกันในเรื่องเล็กน้อย เราจึงควรหัดให้อภัยไว้จะเป็นการดีที่สุด หลายคนมีความคิดว่าการให้อภัยหรือการยอมคนอื่น หมายถึงเราต้องเป็นฝ่ายอ่อนแอ พ่ายแพ้ แต่ความจริงเป็นในทางตรงกันข้าม เพราะผู้ที่สามารถให้อภัยคนอื่นได้นั้น ถือว่าเป็นผู้ที่เข้มแข็งที่สามารถต่อสู้กับอารมณ์โกรธของตัวเอง และยอมให้อภัยคนอื่นได้ต่างหาก

พอใจในสิ่งที่มี การเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าทั้งในด้านหน้าที่การงาน ทรัพย์สิน หรือด้านอื่น ๆ ย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดได้ ดังนั้นการรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ก็จะเป็นการสร้างสุขภาพจิตที่ดีได้แบบง่าย ๆ หรือหากยังต้องการเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ อีก ให้ลองเปรียบเทียบในด้านการทำความดี จิตใจที่ดีงามจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองและเพิ่มความดีไปในตัวด้วย

มีเป้าหมายในชีวิต การใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมาย เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกัดกร่อนความสุขของเรา เนื่องจากทำให้มองว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า ใช้ชีวิตไปวัน ๆ ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะต้องทำให้สำเร็จ และบางทีอาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ด้วย จึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ขอแค่มีเป้าหมาย ความอยากเอาชนะในจิตใจก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ร่างกายต้องสู้ต่อไปและทำให้สุขภาพจิตแข็งแรงขึ้นได้มาก

บริจาคทานเป็นประจำ การบริจาคเป็นการแสดงออกถึงการให้อย่างหนึ่ง ซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากอะไร อย่างเช่น สมทบทุนสร้างโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นอาสาสมัครช่วยดูแลผู้สูงอายุ หรือเพียงแค่ยิ้มให้ผู้อื่นมีความรู้สึกดี ก็จะก่อให้เกิดพลังบวกและสร้างสุขภาพจิตที่ดีได้แล้ว

สุขภาพจิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมมีคุณภาพดี ซึ่งไม่ต้องรอให้ใครเริ่มก่อน เราสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเอง เมื่อลองปรับให้ชีวิตมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น แล้วจะเห็นได้ว่าโลกนี้มีสิ่งสวยงามที่รอให้ได้สัมผัสอยู่อีกมากมายเลยทีเดียว

5 วิธีสร้างสุขภาพดี