ฝึกใจให้เข้มแข็งหลังผ่านความเศร้า

5 เทคนิค ฝึกใจให้เข้มแข็งหลังผ่านความเศร้า

การตั้งรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าอย่างหนัก ต้องอาศัยทั้งความคิดเชิงบวก สติและจิตใจเข้มแข็งอย่างมาก เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเหตุการณ์ที่เลวร้าย และความรู้สึกที่ย่ำแย่ ให้ได้โดยเร็ว แต่หากยังไม่สามารถตั้งรับสิ่งเหล่านี้ได้ ลองใช้เทคนิคเหล่านี้เข้าช่วยจะทำให้ตั้งหลักได้เร็วขึ้น

เทคนิคฝึกใจให้เข้มแข็ง

1.การฝึกตั้งสติ หลักสำคัญคือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเอง ตามความคิด ความรู้สึกให้เท่าทันและใช้สติควบคุมการกระทำ ที่อาจทำให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เลวร้ายลง การฝึกตั้งสติทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นความรู้สึก เช่น รู้ว่ากำลังเริ่มโกรธ กำลังเริ่มเศร้าและรู้ว่ากำลังคิดไม่ดี และรีบจัดการควบคุมไม่ให้สมองคิดทำในเรื่องร้าย ๆ เช่น ไม่ทะเลาะกับคนที่คิดต่าง เพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง เป็นต้น โดยอาจใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การกำหนดลมหายใจเข้าออกของตัวเอง แทนการสนใจสิ่งอื่น ๆ รอบตัว

2. สร้างความเข้มแข็งในตัวเอง โดยอาจย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเข้มแข็งมาก ๆ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองให้มากที่สุด พยายามบอกตัวเองว่า เป็นคนเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ เพื่อให้ความรู้สึกแบบนี้เป็นกำแพงป้องกันความอ่อนแอ และทำให้สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาแย่ ๆ ไปให้ได้อย่างดีที่สุด คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้วิธีสร้างความเข้มแข็งในตัวเองด้วยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อให้เห็นคุณค่าในตัวเองชัดขึ้น ในช่วงเวลาที่ตัวเองต้องการความเข้มแข็ง

3.ดูแลสภาพจิตใจให้มีความสุข สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ แต่หากมองให้ดียังมีวิธีการที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้ โดยเริ่มจากการพยายามดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นปกติที่สุด ตั้งใจทำภารกิจหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ เพื่อลดบทบาทเรื่องราวที่ทำให้เศร้า พร้อมหาโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศเดิม ๆ ไปพบเจอเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เช่นอาจหาโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นต้น

4. เลิกยึดติดกับอดีต เพราะสิ่งนี้จะเป็นเหมือนบ่วงคอยเหนี่ยวรั้ง ทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาย่ำแย่ไปได้ หากจะหลุดพ้นจากช่วงที่เศร้าหรือทุกข์อย่างหนัก ต้องเลิกคิดถึงอดีต แล้วหันมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้

5. ไม่กังวลกับอนาคต หลายคนนำบทเรียนหรือประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีตมาขังตัวเองในปัจจุบันและทำให้กลัวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งหมดยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ถึง 3 มิติ คือ ทุกข์กับอดีต ทุกข์กับปัจจุบัน และทุกข์กับอนาคต จึงควรยึดคติ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด แล้วเดินหน้าใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุด

นอกจาก 5 เทคนิคที่ควรนำมาใช้ในช่วงที่จิตใจต้องเผชิญกับความเศร้าหรือทุกข์หนักแล้ว จะมีตัวแปรหนุนที่ทำให้คนเราก้าวผ่านช่วงเวลาของความยากลำบากได้ดีขึ้น นั่นก็คือ เวลา ซึ่งจะช่วยเยียวยาทุกความเศร้าให้ผ่านไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เทคนิคฝึกใจให้เข้มแข็ง