ฝึกใจอย่างไร ให้พร้อมรับมือทุกปัญหา

ฝึกใจอย่างไร ให้พร้อมรับมือทุกปัญหา

คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่กำลังกลัดกลุ้มกับปัญหาในชีวิต โดยที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแก้ไขอย่างไร มองไม่เห็นทางออก เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงานหรือความรัก นั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะฝึกจิตใจให้รับมือกับปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ดังนั้นการเตรียมจิตใจให้พร้อมเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ขั้นตอนแรก คือ การฝึกใจให้ยอมรับความจริง คือยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้ โดยที่ยังไม่ต้องทำความเข้าใจใด ๆ ทั้งนั้นว่าปัจจัยหรือมูลเหตุเป็นเพราะอะไร ให้เราอยู่กับความเป็นจริง เมื่อเกิดความรู้สึกต่าง ๆ ขึ้นมา ให้เราจับความรู้สึกของตัวเอง ว่ารู้สึกอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น เสียใจ เศร้าหรือโกรธ ปล่อยให้ใจรู้สึกอย่างที่รู้สึก แต่ต้องยอมรับมันให้ได้ ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะการที่จะยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น โดยเฉพาะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน ถือว่าต้องใช้ความเข้มแข็งของจิตใจเป็นอย่างมาก

ขั้นที่สอง ฝึกใจให้เข้าใจเหตุและผล ในขั้นนี้เราต้องมองทุกอย่างลึกซึ้ง มองปัญหาจากหลาย ๆ มุม ทั้งในส่วนของเราเองและส่วนของคนอื่น ๆ จากนั้นให้ใช้ใจจดจ่อกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เชื่อมโยงความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาที่มี จะทำให้เรามองเห็นปัญหาอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยสติและปัญญา

ขั้นที่สาม ฝึกจิตใจให้นิ่ง ในที่นี้หมายถึง มีความมั่นคง ไม่วอกแวกต่อสิ่งเร้าอื่น ๆ เนื่องจากในระหว่างทางของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เราต้องพบเจอกับอุปสรรค ที่จะมาทำลายเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ให้ทุกคนกำหนดลมหายใจเข้าออก ฝึกรู้ตัวในทุกขณะ ว่ากำลังจะทำสิ่งใด ไม่ไปสนใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จนนำมาเกิดเป็นอารมณ์ที่ไม่ดี เพราะถ้าหากเราอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติ ประสิทธิภาพการคิด การแก้ปัญหาก็จะแย่ตามไปด้วย

ขั้นสุดท้าย เมื่อปัญหาและการดำเนินการแก้ปัญหามาถึงจุดหนึ่ง เราก็ต้องอยู่กับปัญหาให้ได้ นั่นก็คือขั้นตอนการฝึกใจให้ปล่อยวางนั่นเอง แม้ปัญหานั้นจะไม่ได้หมดไป แต่ให้เราฝึกใจที่จะมองปัญหานั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตที่จะต้องมีเพื่อทำให้เราเติบโตขึ้น ถ้าขาดปัญหาแล้ว จิตใจและสมองของเราก็จะไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจัง

ดังนั้น การฝึกใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ใจของเราไม่ได้ทุกข์ร้อนเหมือนที่เคยเป็น ส่งผลดีทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันและรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี