ปรับการวางใจ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตให้ผ่านได้อย่างสบาย

ปรับการวางใจ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตให้ผ่านได้อย่างสบาย

ชีวิตของคนแต่ละคนเจอปัญหาทั้งนั้น บางคนรู้สึกว่าเจอเรื่องใหญ่ปัญหาเยอะ วิตกกังวลเต็มหัวไปหมดจนต้องมีเรื่องให้คิดหรือตรึกตรองซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็ทำให้หลายคนเกิดคำถามว่า ทำอย่างไรจะไม่ทำให้ความคิดรกในใจมากเกินไปจนหาทางออกไม่ได้และกลายเป็นทุกข์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีวิธีฝึกใจเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตให้ผ่านได้อย่างสบายหรือมีความปลอดโปร่ง ดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 สำรวจตัวเองว่าพลาดอะไร

การสำรวจตัวเอง คือการจับประเด็นให้ออกว่าต้นเหตุของปัญหาจริง ๆ อยู่ที่บุญและบาป ถ้าไปทำเรื่องดี บุญก็จะหล่อเลี้ยงใจและจะเหนี่ยวนำมาซึ่งเรื่องดีมาสู่ตัวมากมาย เนื่องจากจะมีความรู้สึกว่าเวลาทำอะไรก็จะพอดีหรือลงตัวราบรื่นไปทุกอย่าง ในทางตรงข้ามเมื่อใดไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่าบาปหรืออกุศลจะทำให้กระแสบาปสีดำจะมาคลุมใจจนเกิดการเศร้าหมอง ส่งผลทำให้เวลาทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะคิด พูดและทำจะมีแต่ปัญหา มีการสะดุดและไม่ลงตัว เช่น หวังดีกลายเป็นร้าย ก่อปัญหาใหม่หนักกว่าเก่า เรื่องร้ายหรือคนร้ายจะมาสู่ตัวได้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจประเด็นจริง ๆ ด้วยหลักบุญและบาป ก็ให้นิ่งก่อน แล้วสำรวจตัวเองว่าพลาดอะไร หรือเป็นทางแห่งบาปหรือไม่ ก็จะแก้ปัญหาทุกจุดได้ ทำให้เรื่องหนักจะคลี่คลายได้อย่างสบาย

วิธีที่ 2 เรื่องที่ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

การที่คนมีปัญหาชีวิต จะจบได้เมื่อแก้ที่ต้นเหตุ แต่ถ้าแก้ที่กลางและปลายเหตุ ก็จะเหนี่ยวนำเรื่องร้าย ๆ เข้ามา เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้ต้องมาแก้เรื่องร้ายทีละเรื่อง เรื่องนี้แก้ไม่ทันจบ เรื่องใหม่ก็เข้ามาอีกแล้ว รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ปัญหา ปวดหัวตลอด เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยมีหลักหรือเรื่องให้สำรวจ คือ การรังแกให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ เอาของคนอื่นที่ไม่ใช่สิทธิ์เรารึเปล่า การเจ้าชู้ผิดลูกผิดเมียถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มก็ไม่สมควร ละเมิดด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องไม่จริง พูดสิ่งที่เป็นคำหยาบ ไปกดขี่คนอื่น ไปยุให้คนทะเลาะกันโดยเจตนาหรือไม่เจตนา พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล อวดตัวเอง นอกจากนี้การดื่มสุรา สิ่งเสพติดจนขาดสติ รวมถึงการพนันจนไม่รับผิดชอบงานและการคบคนไม่ดีเป็นมิตร ล้วนทำให้เกิดปัญหามากมาย สิ่งเหล่านี้ต้องรีบแก้ไข แต่ถ้าพลาดไปแล้วก็อย่าทำผิดซ้ำ แต่ให้รีบสร้างความดี จะได้เจือจางสิ่งไม่ดีให้หมดสิ้นไป

วิธีที่ 3 ฝึกใจด้วยการทำสิ่งดี

การฝึกใจที่ทำให้ปัญหาหนักจนเบาลงได้ด้วยการเติมบุญให้ตัวเองเยอะ ๆ กล่าวคือ การให้ทาน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อทุกคน แผ่เมตตาไม่ผูกโกรธ ให้อภัยทาน อะไรทำบุญได้ก็ทำบุญ ถือศีล รวมถึงการนั่งสมาธิให้ใจนิ่ง บุญก็จะหล่อเลี้ยงใจเพื่อใจกระจ่าง ส่วนสิ่งใดที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ก็งดเว้นไม่ทำเสีย วิธีฝึกใจเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตให้ผ่านได้อย่างสบายดังกล่าวข้างต้น เป็นการแก้ถูกหลักหรือถูกปัญหา หมายความว่า กั้นบาปและเติมบุญ โดยอย่าเพิ่งไปคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีคนมาแกล้ง มีคนเข้าใจผิดหรือเกิดจากสิ่งนอกตัว ดังนั้น การแก้ปัญหาหลัก ให้เริ่มแก้ที่ต้นเหตุ เพียงจับเรื่องของใจด้วยหลักบุญและบาปให้ได้ แล้วจะพบว่าน่าแปลกที่ปัญหาใหญ่ที่แทบจะเอาตัวไม่รอดนั้น จะสามารถเห็นทางสว่างจนคลี่คลายไปได้ในที่สุด