สู้มะเร็ง

กำลังใจสู้มะเร็ง มีโอกาสหาย เพียงพึ่งเทคโนโลยีและหัวใจที่แข็งแกร่ง

สมัยนี้ใครไม่รู้จักตัวภัยร้ายอย่างเจ้าโรคมะเร็งคงหลงยุคน่าดู โรคมะเร็งเป็นเนื้อร้ายชนิดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ค่อนข้างกลัวมาก เพราะเข้าใจว่าปัจจุบันโลกเรายังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ คนส่วนใหญ่เมื่อรู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งจึงหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อ จึงทำให้เจ้าโรคมะเร็งก็เลยได้ใจค่อยๆลุกลามกัดกินไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นระยะสุดท้ายของชีวิต

โรคมะเร็งจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด เราสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อกับมันได้หลากหลายวิธีเลยทีเดียว สิ่งที่สำคัญที่สุดกับการต่อสู้กับเจ้าโรคมะเร็งนั้นก็คือ กำลังใจ เพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเยี่ยวยาจิตใจของผู้ป่วยให้เค้ามีแรงที่จะอยากดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปบนโลก กำลังใจสามารถสร้างได้ง่ายๆจากสิ่งรอบตัว เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน หากคอยหมั่นให้กำลังใจผู้ป่วยหากิจกรรมช่วยบำบัดผ่อนคลายความกังวล ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้ป่วย พูดคุย หรือหาหนังสือดีๆสักเล่มให้ผู้ป่วยได้อ่าน พาผู้ป่วยเข้าวัดทำบุญจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดี เพราะตัวผู้ป่วยจะรู้จักการปล่อยวางของชีวิต คิดแต่สิ่งดี ทำดี จิตใจของผู้ป่วยก็จะมีแต่ความสุข อย่าปล่อยทิ้งให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง โดยไม่สนใจใส่ใจ เพราะจะยิ่งทำให้ตัวของผู้ป่วยเองเกิดความท้อแท้ เครียด และเป็นกังวล จนเป็นตัวกระตุ้นให้เจ้าโรคมะเร็งลุกลามได้อย่างรวดเร็วร่างกายของผู้ป่วยก็จะทรุดอย่างรวดเร็วจนอาจเสียชีวิตได้เลย ฉะนั้นกำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ป่วยมีความสุขแต่อาจจะทำให้ช่วยยึดเหนียวจิตใจชีวิตของผู้ป่วยได้อีกด้วย แล้วความสุขนี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นดีขึ้น อาจจะไม่หายขาดเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้นได้เลยทีเดียว

กำลังใจสามารถสร้างได้ง่ายๆ จากคนใกล้ชิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของผู้ป่วยเองก็ต้องมีกำลังใจที่ดีตามด้วย หากจิตใจของตัวผู้ป่วยเองนั้นไม่สู้ หรือ ท้อถอยก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะคนรอบข้างคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจแต่คนที่จะฝ่าฟันเจ้าโรคร้ายไปนั้นก็คือตัวของผู้ป่วยเอง อย่าเกรงกลัวที่จะก้าวผ่านข้ามมันไป รู้จักการปล่อยวาง มะเร็งไม่ใช่โรคที่น่ากลัวหากเรารู้วิธีเอาชนะมันและตั้งมือสู้รับกับมันแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขจนลืมไปเลยว่าเราป่วยเป็นโรคมะเร็ง ความสุขอยู่รอบๆตัวของเรามองหามันให้เจอ จงทำตนเองให้มีความสุขกับทุกๆวันที่ต้องเผชิญในชีวิต