การฝึกจิตให้นิ่ง ฝึกจิตให้ว่าง หนทางแห่งการสร้างมหาบุญอันยิ่งใหญ่

การฝึกจิตให้นิ่ง ฝึกจิตให้ว่าง หนทางแห่งการสร้างมหาบุญอันยิ่งใหญ่

ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว การสร้างบุญอันยิ่งใหญ่โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียว ถือได้ว่ามีอยู่จริง ซึ่งการสร้างบุญให้ได้มากที่สุดสามารถทำได้ด้วย “การชำระจิตใจให้สะอาดและบริสุทธิ์” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า การเจริญภาวนา” นั่นเอง ในส่วนของการเจริญภาวนานั้น ถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญสะสมเอาไว้ คนส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ว่า การสร้างบุญสะสมจะทำให้เรามีบุญบารมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และนับได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งการเจริญภาวนาเราสามารถทำได้โดยเน้นที่จะหยุดการทำความชั่วทางจิตใจ หรือ จิตที่นึกคิดได้ทั้งสิ้น เมื่อจิตใจของเราสะอาดแล้ว คิดดีแล้ว ก็จะนำไปสู่หนทางแห่งการพูดดีและทำดีต่อไป

การเจริญภาวนา คือ หนทางแห่งความสำเร็จเสมอ

ปกติแล้วการเจริญภาวนา ถือได้ว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด หรือแม้กระทั่งเป็นหนทางเพื่อนำไปสู่นิพพาน เนื่องจากจิตที่สะอาดแล้ว หมดกิเลศแล้ว และหมดความต้องการแล้ว ย่อมที่จะไม่เหลืออะไรให้ต้องกังวลใจ เพราะเนื่องจากจิตที่ว่างเปล่าจะหลุดพ้น หากเราทำทานหรือรักษาศีลจะยังคงไม่มีบุญบารมีที่มากพอ เราจะไม่สามารถกำจัดกิเลสได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าหากเราตั้งมั่น หมั่นทำจิตใจให้สงบ เจริญภาวนาเท่าที่เราจะทำได้ กำหนดจิตให้แน่วแน่โดยที่ไม่สนใจอะไรจะทำให้เราสำเร็จได้อย่างแน่นอน

ประโยชน์ของการฝึกจิตให้นิ่ง ทำใจให้ว่าง

– ความฟุ้งซ่านภายในจิตของคุณจะลดลง

– จิตใจของคุณจะนิ่งและสงบมากยิ่งขึ้น

– ในส่วนของกิเลศและตัณหาที่ทำให้จิตหมองเศร้ามีลักษณะเบาบางลงไป

– ทำให้คุณมีสติและสัมปชัญญะ พร้อมทั้งเกิดปัญญามากยิ่งขึ้น

– ส่งผลทำให้คุณแลดูสงบและมีสมาธิมากยิ่งขึ้น

– สุขภาพจิตพร้อมทั้งสุขภาพกายของคุณแลดูดีขึ้น

– การเจริญภาวนาผ่านการทำจิตให้นิ่ง ทำจิตให้สงบ ล้วนแล้วแต่เป็นอนิสงส์แบบรวบยอด

จะเห็นได้ว่า การทำจิตให้นิ่ง ทำใจให้สงบนั้น ถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อตัวคุณเป็นอย่างมาก เพราะจะจัดได้ว่าเป็นมหานิสงส์แก่ผู้ที่คิดจะบำเพ็ญโดยตรง และเมื่อบุญกุศลมีมากยิ่งขึ้น บาปอกุศลแลลดลงไป ส่งผลทำให้บุญนำหน้าบาปได้ในที่สุด นับได้ว่าเป็นผลดีแก่ผู้เจริญภาวนาคอยรักษาศีลอย่างเป็นประจำ จนกระทั่งทำให้ชีวิตของคุณดูดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้ พร้อมทั้งคุณจะใช้ชีวิตอย่างสันติสุขขึ้นได้ในที่สุดอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *